kominkowe płomienie

Kominek - koszty ogrzewania drewnem

kominkowe abc
 

Kominkowy poradnik - koszty ogrzewania drewnem

podstawowe informacje związane z kominkiem

Analiza kosztów użytkowania kominka

  • ile potrzeba drewna do kominka na jeden sezon grzewczy
  • ogrzewanie kominkiem - ile kosztuje w sezonie

Założenia do analizy kosztów ogrzewania

  • Dom energooszczędny wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  • Powierzchnia użytkowa domu, to ~120 m2.
  • Zapotrzebowanie roczne na energię do ogrzewania domu wynosi ok. 8200 kWh.
  • Potrzebna moc grzewcza szczytowa urządzenia grzewczego (kotła gazowego kondensacyjnego) w zimie, przy temperaturze zewnętrznej -20oC wynosi ok. 4,5 kW.
  • Dom będzie wyposażony w podstawową instalację grzewczą gazową z regulacją temperatury.
  • Kominek nie będzie urządzeniem grzewczym podstawowym - będzie służył, jako dodatkowe (pomocnicze) źródło ciepła.
  • Nie będzie to więc duży kominek, a jego moc może być nawet niższa niż 4,5 kW.
  • Rolą kominka będzie wspomaganie podstawowego źródła ogrzewania. Kominek będzie użytkowany w sezonie grzewczym tylko w dni weekendowe - tylko 2 dni w tygodniu, jako wspomaganie. W tym czasie podstawowe źródło ciepła będzie odciążone z produkowania ciepła i będzie działało w ograniczonym zakresie.
Jako ogólny punkt odniesienia, policzmy jeszcze ile wyniosą koszty ogrzewania domu gazem w całym sezonie grzewczym, ale bez kominka:     8200 kWh * 0,22 zł/kWh = 1804 zł.


Ile drewna potrzeba w sezonie do ogrzania domu

   Rozpatrzymy tu dwa warianty użytkowania kominka - pełne i częściowe.
koszty drewna do kominka

Wariant - 1

Dom będzie ogrzewany tylko kominkiem, tj. przy wyłączonym podstawowym systemie ogrzewania
Średnia wartość opałowa drewna - 2000 kWh/mp.
Przyjmijmy też, że będziemy palić w kominku efektywnie - tj. zgodnie z zasadami użytkowania kominka, ze sprawnością spalania 65%.
Ilość ciepła, jaką uzyskamy (możemy uzyskać) z jednego metra przestrzennego drewna wyniesie: 2000 kWh/mp * 65% = 1300 kWh [z 1 mp].
Potrzebna ilość drewna to:     8200 kWh : 1300 kWh/mp = 6,30 mp .
Tyle spalilibyśmy drewna i tyle musielibyśmy zgromadzić go na jeden sezon grzewczy - przy prawidłowym spalaniu.
Koszt spalonego drewna wyniósłby: 6,3 mp * 180 zł/mp = 1134 zł.

Natomiast przy nieprawidłowym i nieefektywnym spalaniu drewna trzeba jego ilość podwoić, czyli: 6,3 *2 = 12,6 mp.
Koszty zakupu drewna też trzeba pomnożyć przez dwa, czyli koszty ogrzewania drewnem wyniosłyby: 1134 *2 = 2268 zł - więcej niż ogrzewanie gazem.
Miejsce do składowania drewna 2x większe. Więcej też pracy przy przygotowaniu opału.
Czeka nas też niestety więcej kłopotów i problemów z kominkiem.

Ale przecież nie będziemy ogrzewać kominkiem domu bez przerwy. Nie taka jest rola kominka przy dzisiejszym trybie życia.

Wariant - 2

Dom będzie ogrzewany z podstawowej instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym kondensacyjnym, ze wspomaganiem kominkiem.
Kominek będzie zatem tylko wspomagał podstawowy system ogrzewania w dni weekendowe (sobota, niedziela), czyli 2/7 sezonu grzewczego. W tym czasie kocioł gazowy zmniejszy ogrzewanie do 30% potrzebnej mocy grzewczej, co oznacza, że 70% potrzebnego ciepła dostarczy kominek - takie przyjęto do analizy założenia.
Potrzebna ilość drewna:
Z jednego metra przestrzennego drewna uzyskamy j/w 1300 kWh. A więc potrzebna ilość drewna to:    8200 kWh *(2/7) *70% : 1300 kWh/mp = 1,25 mp.
Tyle spalilibyśmy drewna i tyle musielibyśmy zgromadzić go na jeden sezon.
Potrzebujemy tylko "1,25 mp" drewna na opał ! Zdziwieni ?
Analiza ta pokazuje wyraźnie, że przy takim sposobie użytkowania kominka nie potrzebujecie wcale dużego i mocnego wkładu kominkowego, bo i po co ? Z dużym będą tylko kłopoty. Drewna też dużo nie potrzeba. Koszty drewna też niewielkie. Nie potrzeba też dużo miejsca do jego składowania.

Ale jest tu jeden haczyk.
Założenie jest takie, że będziecie palić w kominku poprawnie - czyli zgodnie z zasadami prawidłowego i efektywnego spalania drewna. Życie niestety pokazuje, że z tym są najczęściej kłopoty - bardzo często użytkownicy nie stosują się do tych zasad. W takiej sytuacji sprawność spalania drewna nie będzie na poziomie 65% ale tylko 30-35%, co spowoduje, że dla uzyskania tego samego efektu cieplnego spalicie dwa razy więcej drewna.
Więcej o paleniu w kominku:

Jak takie ogrzewanie kominkowe przekłada się na koszty

(1) Koszty ogrzewania kominkowego dla "Wariantu - 1" czyli tylko kominek:
Koszty drewna opałowego: 6,30 mp * 180 zł/mp = 1134
Takie koszty ponieślibyśmy, gdybyśmy przez cały sezon grzewczy, zamiast kotła gazowego, używali tylko kominka.
Dla przypomnienia koszty ogrzewania gazem to 1804 zł (j/w).
Widać stąd, że ogrzewanie kominkowe drewnem jest istotnie tańsze od ogrzewania gazowego.
I oczywiście tak będzie, ale tylko przy właściwej budowie i właściwym użytkowaniu kominka. W przeciwnym razie koszty te mogłyby wzrosnąć nawet dwukrotnie i oszczędności żadnych nie będzie.

(2) Koszty ogrzewania kominkiem dla "Wariantu - 2", czyli kocioł gazowy + kominek, jako częściowe wspomaganie:
Koszty drewna opałowego: 1,25 mp * 180 zł/mp = 225 zł.
W tym wariancie oszczędności na gazie wyniosą:
1300 kWh/mp * 1,25 mp = 1625 kWh
1625 kWh * 0,23 zł/kWh = 374 zł (za tyle zaoszczędzimy gazu)

(3) Oszczędność na wspomaganiu kominkiem ogrzewania zasadniczego (gazowego), to:
374-225 = 149 zł. Nie jest to dużo, ale zawsze coś.
Pamiętajmy jednak, że dom jest energooszczędny, więc do ogrzania domu nie potrzeba dużo ciepła, a kominek, to tylko wspomaganie ogrzewania. Ponadto ciepły kominkowy klimat w domu, to też jest niepowtarzalna wartość sama w sobie, którą trudno przeliczyć na złotówki.
 
Polecane witryny:
kominki - wymiana linków - zapraszam
kominek w domu