kominkowy ogien

Kominkowe ABC - komora dekompresyjna kominka

kominkowe ABC

Kiedy trzeba wykonać komorę dekompresyjną w zabudowie kominkowej ?

Jak wiadomo we wnętrzu obudowy kominkowej może panować wysoka temperatura.
Komora dekompresyjna, to dodatkowa izolacyjna przegroda, mała wentylowana przestrzeń pod sufitem drewnianym, która zabezpiecza konstrukcję drewnianą stropu przed wysoką temperaturą.
Komorę tę wykonuje się głównie wtedy, gdy strop jest wykonany z materiałów palnych z drewna.
Komora dekompresyjna powstaje, gdy wykonamy pod stropem dodatkowe, obniżone sklepienie. Pomiędzy sklepieniem a stropem wstawiamy dwie kratki wentylacyjne.
Ta dodatkowa komora chroni strop przed przegrzaniem i umożliwia odprowadzanie ciepłego powietrza na zewnątrz obudowy.
W przypadku, gdy strop jest betonowy, komora nie jest konieczna. Nie znaczy to, że nie warto jej zrobić. Taka komora pozwala ograniczyć ryzyko pękania tynku czy stropu pod wpływem wysokiej temperatury.

Więcej o zabudowie kominkowej
budowa kominka w wersji akumulacyjnej

Polecane witryny: